četvrtak, 9. veljače 2012.

Fizička kazna je loša za vaše dijete

Odobravanje poželjnog ponašanja bolji je način učenja djeteta dobrom ponašanju od stalnog kritiziranja, vikanja i kažnjavanja. Potrebno je pokazati zadovoljstvo kada dijete usvoji novu vještinu, jer ako dijete ne dobiva poticaj i ohrabrenje ili dobiva puno prigovora, njegova će se želja za usvajanjem novih vještina smanjiti.


Kod zabrana koje roditelji postavljaju djeci, uvijek treba dati i drugu mogućnost, npr. ako se nešto ne smije dirati, treba ponuditi zamjenu , nešto što smiju, a ne samo reći “ne”. Fizičko kažnjavanje loše je za dijete. Ono dovodi do toga da dijete postane bezrazložno nasilno prema drugima. Također može učiniti dijete uplašenim i uništiti mu prirodnu želju za učenjem od drugih.

Fizičko kažnjavanje bilo j e uobičajena metoda odgoja u mnogim sredinama. Roditelji koji su i sami bili fizički kažnjavani kao djeca često takve odgojne mjere primjenjuju na vlastitoj djeci, što nije dobro za dijete. Svaki roditelj naći će se katkad u situaciji da želi fizički kazniti dijete. Tada je najbolje suzdržati se od djelovanja u trenutku intenzivnih emocija, smiriti se, razmisliti o motivima takvog djetetova ponašanja i zatim reagirati iz smirenijeg stanja. Treba razgovarati s djetetom (ako je ono starije) ili primijeniti neku drugu kaznu, a ne fizičko kažnjavanje.

Mala djeca katkad lažu zato što još ne opažaju potpuno razliku između realnog svijeta i mašte. Kada dijete učini nešto loše i neprihvatljivo, na to treba reagirati čvrsto ali smireno ističući da to nije pravi način ponašanja. Treba mu dati jednostavno i razborito objašnjenje. Djeca pamte objašnjenja koja su dobila od odraslih koje vole i kojima žele udovoljiti. S vremenom, dijete će prihvatiti ta objašnjenja i primjere kao osnovu za vlastite akcije. Na taj način dijete će razviti svijest i razumijevanje o razlici između dobroga i lošega.


izvor: www.savjetnica.com

Korisne informacije o trudnoći i odgoju djece možete pronaći na:Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.