nedjelja, 4. ožujka 2012.

Autizam

Zamislite da ne možete govoriti.
Zamislite da gotovo uopse ne možete ostvariti kontakt s okolinom.
Zamislite da vam je svaka promena problem i da ne možete otići u prodavnicu ili izaći na ulicu bez stručne pomoći.
Zamislite da ste najveći deo vremena u svom svetu.
Stručnjaci kažu da se tako osjeća autistična osoba.Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još nepoznat. Deca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna, bistrooka.Ipak osobe s autističnim poremećajem imaju niz životnih teškoća.

Govor
Zakašnjeli razvoj govora, manjkav govor ili njegov izostanak mogu biti jedan od prvih znakova autističnog poremećaja. Diete stvara nove riječi (nelogizme), izokreće pojedine riječi i pogrešno ih izgovara, govori ciele nerazumljive rečenice samo sa sobom ili se obraća majci. Autistično dijete često se ponaša kao da je gluvo, kao da ne čuje, ne reaguje, ne obazire se na pozive.
Karakteristično je za autistično dijete da sebe oslovljava vlastitim imenom ili zamenicom (on, ona) baš onako kako čuje druge da govore o njemu. Diete ustvari ponavlja ono što je čulo od drugih. Npr. autistično diete kaže: ”Tomi je žedan. Dat ću ti čokoladu”, misleći pritom “Ja sam žedan. Daj mi čokoladu.”

Ponašanje
Poremećaje spavanja i uspavljivanja često susrećemo kod autističnog deteta. Dete neuobičajeno malo spava, kasno zaspi, a veoma rano se budi. Noću se često budi. Autistično dete često gleda svoje ručice, okreće ih, približava licu, a takve igre mogu trajati satima. Često hodaju na prstima “kao balerine” i pritom izvode čudne pokrete rukama i nogama. Stereotipni pokreti (pljeskanje rukama, lepršanje, kucanje prstima po predmetima, itd.) karakteristični su za autistični poremećaj.

Strah
Često je preosetljivo ili slabo osjetljivo na nadražaje, npr. boje se slabih zvukova, a na jake zvukove ne reagiraju, često paradoksalno reagiraju na nadražaje, npr. kod izvora zvuka zatvaraju oči, a kod izvora svetlosti uši.

Agresija i autoagresija
To je jedan od čestih oblika ponašanja kod autistične dece. Autoagresija je agresija koju dete vrši nad samim sobom. Dio agresivnog ponašanja svakako je biološki uyrokovan, a delom je naučeni oblik ponašanja. Agresivni postupci prema detetu mogu pogodovati detetovom agresivnom ponašanju.

 Igra
Igra se veoma neobično, čudno, ali se ipak igra. Pretežno se igra samo sa sobom, manje sa drugom djecom. Autistično dijete igra se gledajući vlastite ruke, uvijek na isti način, okreće ih, približava i udaljava od lica. Igra se predmetima koji nisu za igru. Poskakuje, plješće rukama. To radi uvijek na isti način. Društvene igre i igre sa drugom djecom ne interesiraju ga.

Emocije
Autistično dijete nije emocionalno hladno. Ono traži kontakt, voli ga, a često se ponaša drugačije, jer ono ne zna prići drugome, iako je veoma zadovoljno kada to čini. Autistično dete izbegava pogled oči u oči. Ono kao da gleda kroz osobe, a ne u osobe.

Inteligencija

Intelektualno funkcioniranje autistične dece različito je i kreće se od prosečnih do lako i teže mentalno retardiranih. Na testovima inteligencije autisti postižu najslabije rezultate u dijelovima u kojima se ispituje govor.
U Sjedinjenim Državama više od milion ljudi je pogođeno autizmom - doživotnim poremećajem mentalnog razvoja koji otežava komuniciranje i socijalnu interakciju.
Pojedini smatraju da autizam, pored ostalog, izazivaju lekovi koji sadrže živu, ali se mnogi ne slažu sa time. Jednog sparnog letnjeg dana u američkoj prestonici Vašingtonu, roditelji autistične dece su se okupili da protestuju zbog daljeg korišćenja žive u lekovima. Oni su uvereni da je živa uzrok autizma kod njihove dece. Na mitingu je govorio i kongresmen Den Barton iz Indijane.
“Za mene tu uopšte nema dileme - posle četvorogodišnjih pretresa u Kongresu - da je živa u vakcinama glavni uzročnik epidemije autizma u ovoj zemlji... U to uopšte nema sumnje”, rekao je kongresmen.

Međutim, na konferenciji za novinare, lekarka Džuli Gerberding iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, nije se složila sa tim.

“Za roditelje koji razmišljaju o vakcinaciji svoje dece, najveći deo današnjih dokaza ne ukazuje da je timerasol opasan”, kaže ona.

Timerasol je sastojak na bazi žive, koji je do nedavno korišćen kao konzervans u brojnim dečijim vakcinama u Sjedinjenim Državama. On i dalje može da se nađe u nekim lekovima, kao što su sprejovi za grlo i kapi za oči. Posle mitinga, svoj pogled na globalni uticaj dalje upotrebe timerasola, izneo je i lekar Alen Klark.

“U Kini danas ima milion i po autistične dece. Kina nije znala za autizam dok nije počela da koristi naše vakcine”, kaže Klark.

Mnogi u medicinskom svetu ne misle da timerasol izaziva autizam i ističu da se stopa obolevanja nije smanjila, bez obzira što se timerasol više ne stavlja u većinu američkih vakcina. Protivnici kažu da je za takvo zaključivanje prerano. Pojedini naučnici iz Kalifornije veruju da je rešenje zagonetke autizma u ljudskom telu. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, oni su napravili uređaj za analizovanje genetskog koda gotovo 1500 porodica sa autističnom decom. Uređaj je nazvan “genski čip”.

“Uređaj spaja principe poluprovodnika i biotehnologije. Omogućuje nam da sagledamo ogromnu složenost ljudskog genoma na jednom čipu”, kaže Stiv Fodor, osnivač “Afimetriksa”, jednog od 50-ak istraživačkih centara u svetu u kojima se traga za genetskom vezom.

Drugi takav centar je Laboratorija “Velkam senter” (Wellcome centre) u Oksfordu u Engleskoj, gde se takođe koristi genetski čip za analizu DNK, kao osnove života.

“Sam čip je mala staklena pločica, na koju su u molekularnoj razmeri ugrađeni mali spletovi DNK. Kada genomski DNK nanesemo na pločicu i kada on - vrlo čvrsto, kao velkro traka - prione na nju, u stanju smo da saznamo promene u DNK koji smo naneli na pločicu”, objašnjava Gabrijel Barnbi sa Univerziteta u Oksfordu.

Naučnici se nadaju da će uz pomoć genetskog čipa moći da otkriju zajedničku nit koja bi mogla da objasni uzrok autizma i možda reši ovu tragičnu zagonetku.
Rano lečenje autizma je delotvorno

Delotvornost ranog lečenja autizma je prvi put dokazana zahvaljujući jednom američkom naučnom istraživanju sprovedenom na deci staroj od 18 do 30 meseci.

Rezulatati ovog istraživanja objavljeni su u "onlajn" izdanju časopisa "Pidijatriks" (Pediatrics).

Naučnici su došli do tog zaključka podelivši izabranu decu starosti od 18 do 30 meseci u dve grupe, pri čemu su mališani iz jedne grupe bili podvrgnuti posebnom lečenju ponašanja, a iz druge manje podrobnoj terapiji.

Terapija, koju su roditelji i terapeuti primenili na prvoj grupi dece, bila je zasnovana na socijalnim interakcijama i komunikaciji.

Nakon dve godine, koeficijent inteligencije autistične dece, podvrgnute terapiji lečenja ponašanja, povećan je u proseku za 18 stupnjeva, dok je kod dece iz druge grupe taj pokazatelj iznosio sedam stupnjeva. Uz to je zapaženo i poboljšanje njihovog govora.

Osim toga, kod oko 30 odsto dece iz prve grupe, dijagnostikovan je nešto blaži oblik autizma, dok je to utvrđeno kod samo pet odsto dece iz druge grupe.


Kako se manifestuje autizam ?

Kako prepoznati autizam kod deteta, kako se manifestuje i kad se najranije može uočiti? Da li je autizam nasledan?

Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složeni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su, slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Po tim karakteristikama autizam se razlikuje od ostalih poremećaja iz grupe poremećaja autističnog spektra.
Naslednost autizma je velika; genetika poremećaja je složena i za sada se još ne zna koji geni su zaista odgovorni. Važan deo autizma je visoko nasledan, ali ne i nasljeđen; mutacija koja uzrokuje autizam nije prisutna u roditeljskom genomu. U retkim slučajevima, autizam se povezuje sa činiocima koji uzrokuju defekte pri rođenju. Teratogeni (materije koje uzrokuju defekte ploda) povezani s rizikom od autizma uključuju izloženost embriona talidomidu, valproičnoj kiselini ili mizoprostolu, ili infekciji rubeole; ovakvi slučajevi su retki. Svi poznati teratogeni deluju tokom prvih osam nedelja od začeća, iako ovo ne isključuje mogućnost pojavljivanja autizma i kasnije, svi čvrsto utemeljeni dokazi govore da se autizam javlja izrazito rano u razvoju.Autizam je rezultat razvojnih činilaca koji utiču na sve ili više funkcionalnih delova mozga i ometaju tok razvoja mozga više od krajnjeg činioca. Neuroanatomske studije i povezanost s teratogenima snažno upućuju na to, da mehanizam autizma uključuje izmenu razvoja mozga ubrzo nakon začeća,u to su uključene mnoge glavne strukture mozga.
Ova lokalizovana anomalija verovatno podstiče lančanu reakciju patoloških ishoda u mozgu, koji su pod značajnom uticaju faktora sredine.

Postoje i drugi predloženi uzroc,i prema kojima autizam uzrokuju vakcine date u prve dve godine-MMR, takve su pak hipoteze kontraverzne i nemaju podršku kod uverljivih naučnih dokaza.
Rano otkrivanje autizma može pomoći detetu da stekne određene socijalne veštine i samostalnost; iako je nekoliko terapija zasnovano na naučnim istraživanjima, zasada nema leka za autizam. Kod težih oblika autizma, samostalan život je malo verovatan, ali kod blažih oblika, moguće je živeti samostalno.
Autizam je vrlo specifično stanje, obično roditelji počnu da ga primećuju oko 3 godine života, jer dete deluje odsutno, ne odaziva se na poziv- kao da ne čuje, izoluje se, ne zanimaju ga druga deca, ima specifičnu igru, opčinjen je nekim stvarima, često ponavlja jednu te istu radnju, često i ne progovore ili progovore ali izbegavaju da pričaju. Ovo sve sam navela za specifičan autizam, medjutim postoje i oni lakši oblici gde dete ima samo elemente autizma..

Evo i kratkog objasnjenja: deca su razlicita i dok je kod nekih ocigledno da je autizam prisutan od ranih godina, kod neke dece nije toliko uocljivo.
Glavno je da dete ima problema u 2 od 3 nevedenih delova:
- komunikacija od toga da uopste ne govori do toga da govori ali ne sa tipicnom komukacijom, drugacije prica, ponavlja recenice sa TVa, ne zna kako da socijalno prica sa decom itd.
- socijalizacija - od totalne nezainteresovanosti za socijalizaciju do zainteresovanosti ali nemogucnosti za pravom socijalizacijom, recimo gleda ukoceno kako se druga deca igraju, voli da se igra sa odraslima ali nezainteresovano za decu
- ponasanje: hodanje na prstima, trcanje, hodanje u krug, lupanje vratima non stop, ili tako ponavljanje radnje, vrtenje igracki, tockova, dugi tantrumi koji nastaju skoro bez ikakvog razloga.
Ovo su samo neki primeri: nemaju sva deca sa autizmom ocigledne probleme sa ponasanjem, i slicno.


Dijagnoza autizma se temelji na ponašanju, ne uzroku ili mehanizmu poremećaja."Napadi" moraju biti pre treće godine, s usporenim ili abnormalnim funkcionisanjem u socijalnoj interakciji, jeziku korišćenom u socijalnoj komunikaciji, simbolici ili imaginarnim (zamišljenim) igrama.
Cilj lečenja je upravljati i poboljšati simptome i funkcionisanje. Jednostrano lečenje se nije pokazalo dobrim, i terapija se obično prilagođava detetovim potrebama. Ako se krene rano s intenzivnim, istrajnim programima edukacije i bihevioralne terapije, može se pomoći, da dete dostigne određene nivoe samostalnosti, socijalnih i poslovnih veština..

Nov metod za otkrivanje autizma

Grupa američkih naučnika razvija nov metod za otkrivanje autizma kod veoma male dece, na osnovu zvukova koje ona proizvode.

Autizam je razvojna anomalija koju karakterišu problemi u komunikaciji i interakciji s okolinom. Naučnici su primetili da veoma mala autistična deca proizvode zvuke različite od druge dece.

Zahvaljujući tehnologiji za vokalnu analizu, nazvanoj "Lena", oni su uspeli da registruju autizam kod 86 odsto male dece.

Naučnici već planiraju da poboljšaju taj postupak, kako bi mogli da identifikuju i druge poremećaje, kao što je usporeno učenje.

Autizam: znakovi upozorenja koje bi svaki roditelj trebao znati

Znanstveno je dokazano da se ciljanom ranom intervencijom značajno može poboljšati životni ishod osobe s autizmom


Roditelji se boje autizma kod svog djeteta, i s pravom. Misteriozan i kompleksan poremećaj mozga, čiji je uzrok još nepoznat, uništava djetetovu sposobnost da govori i komunicira s drugima. Djeci se autizam obično ne dijagnosticira prije druge godine života, no neka djeca počinju pokazivati znakove autizma i prije toga. Postoji li kod vašeg djeteta rizik od autizma? Što biste sve trebali znati i na što morate obratiti pozornost za cbsnews.com otkrila je stručnjakinja za autizam Rebecca Landa, dr.med., direktorica Centra za autizam i srodne poremećaje na Kennedy Krieger Institutu u Baltimoreu.

Nema povezivanja

Čak i ako su premala da pričaju, tipična djeca rade sve i svašta kako bi privukli pažnju svojih skrbnika. Oni se smiješe, tepajku, miču rukama i nogama, itd. Dijete koje ne čini nikakav napor da se poveže s drugima može biti autistično.

Loš kontakt očima

Bebe u dobi od dva mjeseca već bi trebale početi stvarati kontakt očima. Do dobi od jedne ili dvije godine, ako vaše dijete izgleda više zainteresirano za gleda u stvari (uključujući i usta), mnogo više nego u oči, to je znak koji bi mogao pokazivati da je autistično.

Gdje su riječi?

Guuguu-gaagaa nije samo slatko. To je način na koji vam vaše dijete pokazuje da se jezične vještine razvijaju. Ako vaše dijete ne tepa i guguće do svojeg šestog mjeseca života ili guguće i besmisleno brblja dosta nakon što je već trebao početi koristiti riječi - on / ona možda ima autizam ili sličan problem.

Nema prepoznavanja imena

S šest mjeseci starosti dijete bi već trebalo brzo pogledati kada netko zove njegovo ime. Oglušuje li se vaše dijete na vaše pozive ili vas pogleda samo jako rijetko? To je znak upozorenja.

Pokaži mi osmjeh

Nasmiješite se djetetu i ono bi vam trebalo uzvratiti osmjehom – barem većinu vremena. Bebe to rade već s dva mjeseca. Alarmirati bi vas trebalo ako dijete uopće ne uzvraća osmjeh i smijanje.

Čudno postavljanje igrački

Djeca s autizmom često će raditi čudne stvari sa svojim igračkama. Možda će ih vrtjeti, tresti ili poslagati – i to će činiti bez ikakvog smisla i svrhe.


Mahanje rukama

Učestalo mahanje rukama bez nekog posebnog razloga je znak upozorenja na autizam. No, i drugi čudni pokreti tijela ili poze isto mogu biti znak nevolje. Ukočuje li vaše djetete često noge ili ruke? Okreće li često zglobove na rukama?

Hodanje na prstima

Većina djece hoda po prstima kada još ne može samo hodati i obilazi oko stola ili kauča. Neka djeca to čine i kasnije, ali iz zabave. No, ako vaše dijete hoda na prstima većinu vremena, ili ako se čini da ne može podnijeti da mu je cijelo stopalo na tlu, trebali biste se zabrinuti.

Ponavljanje riječi

Je li vaše dijete vaša osobna jeka, redovito ponavljajući dijelove ili sve riječi koje izgovorite? To je razlog za zabrinutost. Neka djeca radije ponavljaju sve s TV programa ili reklame nego li da sami pomoću riječi komuniciraju s drugima.

Imitacija, imitacija

Bebe i mala djeca vole oponašati postupke drugih. Tako se oni nauče smijati, jesti i igrati. Dijete koje pokazuje znakove autizma, druge oponaša jako rijetko. Umjesto toga, oni samo promatraju, a ne oponašaju. A kada djeca s autizmom i počnu oponašati druge, oni iz toga ne naprave društvenu igru.


Ima još nekoliko znakova na koje biste trebali obratiti pozornost:
Dijete je nezahtjevno, gotovo ništa ne traži i uzima ponuđeno, samo se poslužuje onime što želi.
-Ne boji se nepoznatih osoba ni s navršenih godinu dana.
-Ne obraća pažnju na odlazak majke ili bliske osobe iz prostorije ni s navršene 2 godine.
-Ne igra se igara pretvaranja i ne koristi igračke kao zamjene za predmete.
-Pokazuje izljeve bijesa bez posebnog, jasnog razloga.
-Pokazuje opsesivne interese za pojedine objekte i podražaje.
Jako se veže za dnevne rutine i ne prihvaća promjene.

Naravno, u pravilu neki od ovih znakova sam za sebe ne mora značiti ništa (ili može biti znak nekog drugog poremećaja), no, ako se javlja više znakova obratite se svom liječniku. I to što je ranije to bolje. Znanstveno je dokazano da se ciljanom ranom intervencijom značajno može poboljšati životni ishod osobe s autizmom.Oksitocin "leči" autizam?

"Hormon ljubavi" oksitocin utiče na sposobnost uspostavljanja društvenih odnosa, a ispituje se i njegovo dejstvo na autizam.

Hormon oksitocin može da pomogne u suzbijanju stidljivosti i podsticanju društvenosti, pokazali su rezultati istraživanja grupe naučnika s Univerziteta Konkordija u Montrealu, objavljeni u časopisu "Psihofarmakologija".

Istraživanje je pokazalo da su osobe koje su uzimale oksitocin postajale otvorenije prema drugima i spremnije za nova iskustva od onih koji su koristili placebo, preneli su francuski mediji.

Ispitivanje je obavljeno na grupi od 100 muškaraca i žena, dobrovoljaca, starosti od 18 do 35 godina koji nisu konzumenti cigareta i narkotika i nemaju porodično nasleđe vezano za određena oboljenja. Njima je ovaj hormon davan nazalno (ubrizgavanjem u nos).

Neželjeni efekti upotrebe oksitocina su, izgleda, trenutno ograničeni samo su male iritacije nosa primećene kod nekih osoba.

S obzirom na to da ovaj hormon utiče na sposobnost uspostavljanja društvenih odnosa, ispituje se i njegovo dejstvo na autizam.

Psihijatar Erik Holander sa Medicinskog fakulteta u Njujorku je ubrizgao intravenozno taj hormon grupi od 15 odraslih osoba obolelih od autizma. Pokazalo se da su one, nakon dve sedmice, mogle da identifikuju i ponovo osete radost, tugu ili mržnju.

Otkrivanje autizma već kod šestomesečnih beba

Znake autizma moguće je otkriti kod beba uzrasta od šest do devet meseci merenjem moždane aktivnosti, otkrio je britanski tim stručnjaka.

U studiji objavljenoj u reviji "Savremena biologija" ističe se da otkrivanje autizma u najranijem periodu kod dece, može da pomogne u lečenju ove bolesti koja pogađa jedan odsto populacije i koja se ispoljava u otežanoj komunikaciji sa spoljnim svetom.

Istraživanje britanskih stručnjaka sa profesorom Markom Džonsonom na čelu sprovedeno je na 104 bebe uzrasta od šest do devet meseci među kojima je polovina spadala u rizicnu grupu zbog prisutnosti ovag sindroma kod jednog ili više njihovih braća ili sestara.

Polazeći od saznanja da autistična deca često izbegavaju da gledaju ljude u oči, naučnici su pomoću elektroencefalograma merili moždanu aktivnost beba dok su bile izložene pogledu drugih i zapazili su značajnu razliku u moždanim talasama koje su emitovale beba kod kojih je kasnije dijagnosticiran autizom od moždanih talasa zdravih beba.

Odgovor beba kod kojih je kasnije konstatovan ovaj sindrom bio je daleko neutralniji nego kod zdrave dece.

Profesor Džonson, naglašava da se metoda nije, ipak, pokazala kao stoprocentno pouzdana, jer je jedan broj dece pokazivao znake autizma iako se taj sindrom nije kod njih kasnije ispoljio.

"Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se procenila pouzdanost naše metode u ranom otkrivanju autizma", zaključio je Džonson.

Izvori: www.domaci.de
Tanjug
Dr Ljiljana Leković/Blic
Zena


Korisne informacije o trudnoći i odgoju djece možete pronaći na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.