nedjelja, 4. ožujka 2012.

Ne tucite vaše dijete!

Zlostavljana deca dva do tri puta češće postaju roditelji koji zlostavljaju svoju decu. U Srbiji najzastupljenije emocionalno zlostavljanje - verbalne i neverbalne uvrede roditelja upućene detetu, zastrašivanje i ponižavanje mališana od strane odraslih osoba.

Rizik da će roditelj zlostavljati svoje dete dva do tri puta je veći ukoliko je i sam bio zlostavljan u detinjstvu, rečeno je u utorak na predstavljanju Istraživačkih doprinosa borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Autorka publikacije "Zlostavljanje u detinjstvu i adolescenciji kao faktor rizika za povećanu sklonost odrasle osobe ka zlostavljanju dece" Marija Mitković ukazala je da istraživanja u svetu pokazuju da jedna trećina roditelja nastavlja ciklus zlostavljanja, druga trećina ga prekida, dok preostala trećina ostaje podložna efektima socijalnog stresa.

Mitkovićeva je rekla da je u Srbiji najzastupljenije emocionalno zlostavljanje, koje obuhvata sve verbalne i neverbalne uvrede roditelja upućene detetu, zastrašivanje i ponižavanje od strane odraslih osoba.

"Emocionalno zlostavljanje se teško uočava, ali njegovi efekti su izuzetno veliki, i zato bi posebnu pažnju u daljoj borbi protiv nasilja trebalo posvetiti emocionalnom zlostavljanju", dodala je ona.

izvori: www.domaci.de
Tanjug


Korisne informacije o trudnoći i odgoju djece možete pronaći na:
Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.