petak, 14. lipnja 2013.

Mucanje kod djece

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja u muške dece.


Uzrok nastanka
Etiologija je nepoznata. Postoji skoro stotinu raznih teorija o postanku mucanja. Najverovatnij uzroci su nasledna dispozicija, rano oštećenje mozga, posebni psihološki uslovi u toku razvoja govora i uticaj sredine u kojoj dete raste.

Klinička slika
Mucanje predstavlja poremećaj normalnog toka govora. Pri fonaciji se javljaju klonični, ređe tonični grčevi govorne nus - pokret - muskulature. Ponekada postoje i tzv. nuspokreti ( grimase na licu, pokreti nogu i ruku i sl). Kod osoba koje mucaju uvek postoji strah od govora (logofobija). Za vreme pevanja se mucanje ne javlja.

Lečenje
Lečenje se sastoji u fonijatrijskoj rehabilitaciji, psihoterapiji i medikamentnoj terapiji (sedativi, trankvilizanti i dr). Saradnja roditelja, a ponekad i okoline deteta je od neprocenjive pomoći u rehabilitaciji poremećaja govora. Samo pomoću kompleksnog lečenja može se očekivati dobar rezultat i pravovremena socijalna adaptacija osoba sa poremećajem govora.

stetokop

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.